Er is niets vervelender continuïteit te verliezen in het onderwijs, omdat door omstandigheden een docent voor korte of langere tijd ineens niet meer beschikbaar is. Je bent genoodzaakt je te richten tot uitzendbureaus of andere specifieke instanties om dat hiaat op te vullen en hopen dat zij op korte termijn met een oplossing komen.

Dat zou toch een stuk makkelijker moeten kunnen.

Dat kan ook en wel met het innovatieve en toch relatief eenvoudige softwareprogramma Invalpool. In plaats van anderen te vragen jouw invalproblemen op te lossen, kun je met Invalpool meteen zelf aan de slag, omdat het programma weergeeft welke invallers wanneer en voor welke vakken beschikbaar zijn. Even een belletje en het is eigenlijk al geregeld.

Maar Invalpool doet nog veel meer voor je school naast alleen de juiste oplossing te zoeken op het gebied van invallen. Het rapporteert, creëert weekstaten, heeft een mailfunctie en kan automatisch contact maken met bijvoorbeeld het vervangingsfonds.
Verder houdt het nauwkeurig bij wat en hoe er nog precies mogelijk is met de vervangers op de lijst aan de hand van de laatste ontwikkelingen in de regelgeving aangaande arbeidsvoorwaarden.
Het is overigens ook mogelijk Invalpool met andere scholen te delen.

Voor een compleet overzicht kun je onze website www.invalpool.nl bezoeken en een demo van het programma aanvragen, het gemak ervan ervaren en rustig uitzoeken of het iets voor jouw school is.