U bent schooldirecteur en werkt met heel wat leerkrachten? Dan komt het waarschijnlijk regelmatig voor dat u plots voor een dag of meer zonder een personeelslid valt. Ziekte, ongeval of gewoon overmacht: noch u, noch uw medewerkers kunnen dit voorzien. Toch zit u dan met de handen in het haar, want u kunt een klas niet zomaar alleen laten of terug naar huis sturen. Dat is het moment om beroep te doen op Invalpool.nl.

Wat is Invalpool en wat doen zij?

Allereerst is Invalpool een platform die kandidaat-invallers en schooldirectie samen brengt. Leerkrachten vullen zelf hun beschikbaarheid in, en daarom is deze site ook altijd up-to-date. Valt u zonder leerkracht, dan kunt u onmiddellijk bij Invalpool.nl een invaller boeken. Met een paar muisklikken bent u uit de nood geholpen. Tevens ziet u onmiddellijk de bijkomende kosten zoals verplaatsingsvergoeding. Uw rekening is op die manier duidelijk en transparant.

Wat doet Invalpool nog meer?

U kunt op elk moment diverse rapporten opvragen. Zo kunt u bijvoorbeeld de historiek van een bepaalde leerkracht bekijken, of u krijgt een wekelijkse prestatiestaat te zien. U kunt tevens per school het vervangingsverloop raadplegen. Zo kunt u op voorhand al een invaller plannen in drukke momenten of perioden waarin vele leerkrachten verlof nemen. Tevens – en dat is niet onbelangrijk! – geeft Invalpool u waarschuwingen waarvoor een actie nodig is, o.a. VOG, ketenoverschrijding, aanzegtermijn en ID. Invalpool waakt er ook over dat u de regelgeving tegen onbedoelde aanstelling niet overtreedt.